Generalforsamling 2024


Fredag d. 26 April
Cafeen på Åkjærskolen

Kl. 18.00: Generalforsamling
Dagsorden i følge vedtægerne
Forslag skal være formanden i hænde seneste 14 dage før generalforsamlingen.
Stop op og vær med til at bestemme klubbens fremtid

Kl 19:00 Afslutningshygge med pizza
Spisning er gratis ved deltagelse i generalforsamlingen.

Vi gentager succeen fra sidste år, og har derfor lån2 2 gocarts fra sport 24 som vi skal køre med nede i hallen.

Kom og vær med itl at styrke det sociale liv i klubben