Års beretning

Formandens beretning kan læses her

21:58 21 Maj 2019
Bestyrelsens Beretning 2018 - 19
i Skive forenede Volleyballklubber
Ved afslutningen på sæsonen vil vi benytte lejligheden til dels at se tilbage på den snart afsluttede
sæson, og dels se fremad med særlig fokus på, hvordan vi ser klubben i fremtiden - og ikke mindst
hvordan I ser klubben.
Antallet af medlemmer er på samme niveau som forrige år, og vi håber og tror flere års
medlemstilbagegang dermed er stoppet.
Holdmæssigt har aktiviteterne fortrinsvis været koncentreret omkring Kids, danmarksseriedamer
og Mix. Vi vil gerne tilbyde volleyball for alle og er især kede af de manglende ungdomshold. Vi
håber at kunne holde på kids-spillerne, så vi igen får ungdomsvolley.
I forsøget på at være synlige i lokalområdet samt få flere potentielle medlemmer har vi i år forsøgt
med flere nye initiativer:
Vi har fået lavet en biografreklame, der har kørt i Cinema 3 fra august til november. Filmen har vi
også kunne bruge på andre medier som Facebook og hjemmeside.
Lørdag d. 22. september deltog vi i et landsdækkende Åbent hus arrangement (Åbent Volley)
under Bevæg dig for livet, hvor alle var velkomne til at komme og prøve volleyball.
Desuden har vi som tidligere år fortsat haft fokus på Hjemmeide, Facebook, opslag på skolernes
Forældreintra samt uddeling af flyers og balloner.
Disse initiativer har været medvirkende til, at der er kommet nye spillere på alle hold. Skal vi have
endnu flere spillere, tror vi dog stadig på, at den allerbedste måde er, at I - vores nuværende
medlemmer anbefaler volleyball og klubben til venner og bekendte, hvorfor vi vil opfordre alle til
dette - tag endelig nogle med i hallen, så de kan finde ud af, om volleyball ikke også er noget for
dem!
Fra klubbens side forsøger vi også med nye initiativer, bl.a. har vi ansøgt om træningstid i Brårup
Hallen for endnu bedre at kunne få fat i børnene herfra.
Ligeledes vil vi også opfordre til, at de enkelte hold bidrager med gode historier og billeder til
hjemmesiden eller Facebook siden for at gøre disse mere spændende og levende.
Kids har igen i år trænet både tirsdage og torsdage, samt deltaget i turneringer og vundet mange
medaljer. Fra klubbens side vil vi opfordre til, at så mange som muligt også kommer ud at spille, og
i år har en far til en af spillerne - Stig, Paulas far, været behjælpelig med at samle hold til
stævnerne - Tak for det.
Damerne har været nyoprykkede til Danmarksserien og har sæsonen igennem klaret sig godt med
en placering midt i rækken til følge.
Mix/motionsholdet har haft en god og stabil sæson, hvor der sæsonen igennem har været spillere
til to hold til træning og i Mix Nord turneringen er det endt med en 2. plads.
Stor tak til trænerne og holdansvarlige for de enkelte hold, der har ydet en stor indsats til både
træning og kamp.
Sidste sæson snakkede vi om, der har været mange aflysninger af træninger. Bl.a. derfor havde vi
forud for sæsonen (i juni) et godt møde med skoleinspektøren og har oplevet meget få aflysninger
i år og mulighed for at have en enkelt bane i forbindelse med terminsprøver. Vi har fokus på et glat
og nedslidt gulv i hallen, men desværre ser det ikke ud til, der umiddelbart er ressourcer eller
prioriteringer til for alvor at gøre noget ved det.
Vi har igennem de seneste sæsoner kunne iagttage, at deltagelse i mere sociale arrangementer
har været svigtende. Dette er måske nok en generel samfundstendens, men til trods for dette vil vi
gerne opfordre til også at tage del i heri. Dette kan være gennem både juleafslutning,
afslutningsfest, åbent hus og en tur til landskampe, men også hvor vi mødes og giver en hånd med
til f.eks. opsætning i hegn til Skive Festival eller oprydning efter kommunens julefrokost - og i år
efterfølgende sammen tog til VM finalen i håndbold i Boxen i Herning.
Et tilbagevendende opråb er, at for at drive en klub er der behov for at få løst mange
forskelligartede opgaver, nogle større nogle mindre, nogle praktiske nogle mere administrative og
nogle er engangsopgaver andre tilbagevendende. Derfor er der opgaver til alle, og i Bestyrelsen vil
vi gerne have disse fordelt på flere hænder, dette gælder både klubbens medlemmer samt
forældre til kidsspillerne - alle er mere end velkomne til at byde ind! Især forældrene vil vi have
større fokus på at få inddraget og engageret og er utrolig glade for dem, der allerede gør en
forskel. Herigennem har man ligeledes mulighed for at påvirke opgaverne, og hvad der er vigtigt i
klubben / hvad skal prioriteres?
Som nævnt i indledningen vil vi ligeledes benytte lejligheden til at se fremad. Hvordan ser vi Skive
for. Volleyballklubber i fremtiden? Skal vi have revurderet målsætninger? Er vi en motionsklub
eller skal vi have divisionshold? Hvad vil medlemmerne?
Disse og mange andre spørgsmål vil vi tage initiativ til at rejse i den kommende tid, forhåbentlig
startende allerede på Generalforsamlingen.
Vi vil slutte med at takke jer alle for en god sæson. Tak til alle, der på et eller andet niveau har
givet en hånd med eller er kommet med gode ideer, til dem som hjalp i forbindelse med
kommunens julefrokost og hegnsopsætning til Skive Festival, opgaver der både giver et tilskud til
klubbens økonomi, men som nævnt også er med til at skabe et fællesskab om andet end lige
volleyballtræningen. Endelig vil vi også gerne takke Mette Springborg for vedligeholdelse af
scrapbogen, revisorerne, Aakjærskolen for samarbejdet og sponsorerne Salling Bank, Spar Nord,
Hancock, Sport 24 og Rosenhøj.
Bestyrelsen
Skive Volley facebook